Kuukausittainen arkisto:huhtikuu 2013

Suhangon kaivoshankkeen yleisötilaisuus Tervolassa 20.5.2013

Avoin yleisötilaisuus pidettiin Tervolassa valtuustosalissa 20.5.2013 klo 18 alkaen.

Tilaisuudessa esiteltiin kaivoshankkeen nykytilaa sekä keskusteltiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnista Tervolan kannalta. Paikalla olivat kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy:n sekä YVA- / SVA-konsultin Pöyryn edustajat, joille sai esittää kysymyksiä Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen.

Samana iltana informoitiin Tervolan kunnanhallituksen jäseniä hankkeen etenemisestä. Yleisötilaisuuden esitykset ovat nähtävissä alla olevien linkkien kautta:

Yleisötilaisuus_Tervola_200513_GF

Tervola_Yleisötilaisuus_20-5-2013_Pöyry

Lapin ELY-keskuksen lausunto Suhangon kaivoshankkeen YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomainen, Lapin ELY-keskus on julkaissut lausunnon YVA-ohjelmasta 18.4.2013. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta:

Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf

ELY-keskuksen lausunnon liite: Liite 1.pdf

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään yksityiskohtaisempaan YVA-selostusvaiheeseen.

Suhangon lähialueen asukkaiden ja maanomistajien kysely

Tämä Suhangon kaivoshankkeen osallisille kohdistettu kysely on osa sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA) parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on edennyt siihen vaiheeseen, että osallisilta kootun tiedon ja palautteen perusteella on arvioitu eri vaikutusten voimakkuutta sekä osallisryhmien valmiutta vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin. Tässä kyselyssä on keskeisimmät vaikutukset koottu merkittävyyden kannalta vastaajille pohjaksi. Värimerkinnät tarkoittavat:keltainen = vaikutuksiin voidaan sopeutua; oranssi = yhteensovituksessa joitakin haasteita; punainen = vaikeasti yhteensovitettavat asiat. Sinisen eri sävyt kuvaavat positiivisia vaikutuksia.

Antamanne tieto on tärkeää hankkeen hyvän suunnittelun mahdollistamiseksi. Vastauksenne käsitellään Pöyryn asiantuntijoiden toimesta luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki asiat tulee huomioitua. Toivomme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 19.4.2013.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Pöyry Finland Oy, Kalle Reinikainen puh. 010 33 28372 sekä Jari Laitakari          puh. 010 33 28303. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at)poyry.com

Vastauslinkki  Webropol-kyselyohjelmassa toteutettavaan kyselyyn: http://bit.ly/XtVMQY

Suunnitellun kaivosalueen kiinteistöjen arviointityön käynnistystilaisuus houkutteli väkeä

Suhangon suunnitellun kaivosalueen maan- ja metsänomistajien kiinteistöihin liittyvä arviointityö käynnistyi 22.5.2013 pidetyllä yleisötilaisuudella.

Kiinteistöomistajien arviointitilaisuuden käynnistys Ranua 22.5.2013

Kiinteistöomistajien arviointitilaisuuden käynnistys Ranua 22.5.2013

Tilaisuus oli suunnattu erityisesti Suhangon suunnitellun kaivosalueen maanomistajille. Tilaisuus pidettiin Ranualla kristillisen kansanopiston auditoriossa houkutellen paikalle 73 henkilöä.  Tilaisuus eteni hyvässä ja rakentavassa hengessä Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikaisen toimiessa puheenvuorojen jakajana. Tilaisuus eteni seuraavan ohjelman mukaan:

1. Projektiesittely, Gold Fields Arctic Platinum Oy, Juha Rissanen
2.Ympäristövaikutusten arviointi ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, ajankohtaistilanne; Pöyry Finland Oy,  Jari Laitakari
3. Kiinteistöjen arviointityön esittely
– Taustaa, arvioinnin lähtökohdat, arvioinnin sisältö:  Maanomistajien Arviointikeskus   Oy, Vesa Hakola
– Metsäosuusarviointi:  Jouko Höyhtyä Ranuan  Metsänhoitoyhdistys
– Arviointimenettelyn toteutus
– Kiinteistöarvioinnin aikataulu
4.    Keskustelu

Yleisön esittämät kysymykset olivat erittäin hyviä ja illan sisältöön liittyviä. Kysymyksiin vastasivat Gold Fieldsin, Arviointikeskuksen ja Ranuan Metsänhoitoyhdistyksen edustajat.

Tilaisuuden esitykset ovat avattavissa oheisten linkkien kautta.

Ranua_220512_Gold Fields

Ranua_Yleisötilaisuus_22-5-2013_Pöyry

RANUA, Suhangon infokokous 22.5

Suhangon kaivosalueen arviointi_MHY