Kuukausittainen arkisto:Touko 2013

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Lapin liiton hallitus päätti 11.3.2013 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti seuraavien maakuntakaavojen vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville. Kuulutus vireilletulosta ja linkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (päivitetty 2.5.2013).

Lapin liiton hallitus on 22.10.2012 päättänyt Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Suhangon vaihemaakuntakaava koskee Suhangon kaivoshankkeen vaatimia muutoksia maakuntakaavoihin Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueella. Maakuntakaava laaditaan vaihekaavana eli kaavassa käsitellään lähtökohtaisesti vain Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvät asiat.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- arviointisuunnitelma luettavissa tiedostona ohessa:

Vaihemaakuntakaava_OAS

Maakuntakaavojen sisältöä käsittelevät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa, os. Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi ja alueen kunnissa sekä Lapin liiton kotisivulla, http://www.lapinliitto.fi.

Suhanko OAS linkki:

http://www.lapinliitto.fi/suhangon-kaivoshankkeen-vaihemaakuntakaava