Kuukausittainen arkisto:syyskuu 2013

Suhangon kaivoshankkeen edistäminen jatkuu

Kaivosyhtiö tiedottaa, syyskuu2013:

Suhangon kaivoshankkeen hanketoimija Gold Fields on etsimässä Arctic Platinum kaivosprojektille kumppania tai toista omistajaa.  Hankkeen eteenpäin vieminen ei ole kuitenkaan pysähtynyt. Yhtiö on sitoutunut mm. toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaivosalueen vaihemaakuntakaavan loppuun viemiseen.  YVA-menettelyn selostusosuus eli toinen päävaihe valmistuu syksyn aikana. Lokakuussa YVA-materiaali siirtyy viranomaiskäsittelyyn. Vaihemaakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto arvion mukaan toukokuussa 2014.