Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2013

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on nähtävissä oheisten liitteiden kautta.  Oheisista linkeistä pääsee myös esittelykalvosarjaan, joka on esitetty yleisötilaisuuksissa 3.12. , 4.12. ja 10.12.2013.

Valmisteluaineisto on nähtävillä 8.1.2014 saakka MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti:

  • Ranuan kunnanvirastossa
  • Tervolan kunnanvirastossa
  • Rovaniemen kaupungin Palvelupiste Osviitassa
  • Lapin liiton virastossa
  • Lapin liiton kotisivulla www.lapinliitto.fi

Kirjalliset mielipiteet voi jättää 8.1.2014 mennessä osoitteeseen:

Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi

juha.piisila@lapinliitto.fi

Suhanko_MKK_luonnos_yleisot

Suhanko_MKK_081113

Suhanko_MKK_yhd_081113

Suh_MKKselostus_luon081113