Aihearkisto: Lyhyet tiedotteet

Lyhyitä Gold Fields Arctic Platinum Oy:n tiedotteita

STUK:lta radiologisen perustilaselvityksen väliraportti

Lokakuuussa 2013 julkaistiin Säteilyturvakeskuksen radiologisen perustilaselvityksen väliraporttti suunnitellulta Suhangon kaivosalueelta. Tästä pääsee katsomaan näillä internet-sivuilla julkaistun väliraportin http://wp.me/s36rMV-349

Radiologisessa perustilaselvityksessä kerättiin erilaisia ympäristönäytteitä kuten joki- ja järvivesinäytteitä, sedimenttinäytteitä, marjoja, vesikasveja, poron- ja hirvenlihaa sekä kaloja. Näytteistä analysoitiin luonnon radioaktiivisista aineista uraanin, radiumin, lyijy ja polonium aktiivisuuspitoisuudet.

Suhangon alueen malmin ja moreenin uraanipitoisuus on pieni eikä uraania ole suunniteltu otettavan talteen. Alueelta kerättyjen ympäristönäytteiden tulosten perusteella voidaan todeta, että alueella ja sen ympäristössä radioaktiivisuuspitoisuudet ovat tyypillistä ympäristössä esiintyvää tasoa. Alueella olevia luonnontuotteita kuten marjoja, kaloja ja riistaa voidaan käyttää normaaliin tapaan.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotus nähtävillä 20.3.2014 saakka

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotus on MRA (Maankäyttö- ja rakennuslaki) 12 §:n mukaisesti nähtävillä 19.2. – 20.3.2014 Ranuan ja Tervolan kunnanvirastoissa sekä Rovaniemen kaupungin Palvelupiste Osviitassa ja Lapin liiton virastossa. Lisäksi kaavaehdotus on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla, osoite: http://www.lappi.fi/lapinliitto

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa 27.2.2014 klo 18.00 Ranuan eläinpuiston kokoustilassa, osoite Rovaniementie 29, Ranua.

Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 20.3.2014 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen aineistot löytyvät tämän linkin kautta:

http://www.lappi.fi/lapinliitto/suhangon-kaivoshankkeen-vaihemaakuntakaava

Tiedote  linkistä : http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/372222

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan yleisötilaisuus

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Ranuan eläinpuiston kokoustilassa torstaina 27.2.2014 klo 18.00, Rovaniementie 29, Ranua

Suhangon kaivoshankkeen edistäminen jatkuu

Kaivosyhtiö tiedottaa, syyskuu2013:

Suhangon kaivoshankkeen hanketoimija Gold Fields on etsimässä Arctic Platinum kaivosprojektille kumppania tai toista omistajaa.  Hankkeen eteenpäin vieminen ei ole kuitenkaan pysähtynyt. Yhtiö on sitoutunut mm. toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaivosalueen vaihemaakuntakaavan loppuun viemiseen.  YVA-menettelyn selostusosuus eli toinen päävaihe valmistuu syksyn aikana. Lokakuussa YVA-materiaali siirtyy viranomaiskäsittelyyn. Vaihemaakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto arvion mukaan toukokuussa 2014.

Suhangon kaivoshankkeen yleisötilaisuus Tervolassa 20.5.2013

Avoin yleisötilaisuus pidettiin Tervolassa valtuustosalissa 20.5.2013 klo 18 alkaen.

Tilaisuudessa esiteltiin kaivoshankkeen nykytilaa sekä keskusteltiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnista Tervolan kannalta. Paikalla olivat kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy:n sekä YVA- / SVA-konsultin Pöyryn edustajat, joille sai esittää kysymyksiä Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen.

Samana iltana informoitiin Tervolan kunnanhallituksen jäseniä hankkeen etenemisestä. Yleisötilaisuuden esitykset ovat nähtävissä alla olevien linkkien kautta:

Yleisötilaisuus_Tervola_200513_GF

Tervola_Yleisötilaisuus_20-5-2013_Pöyry

Lapin ELY-keskuksen lausunto Suhangon kaivoshankkeen YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomainen, Lapin ELY-keskus on julkaissut lausunnon YVA-ohjelmasta 18.4.2013. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta:

Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf

ELY-keskuksen lausunnon liite: Liite 1.pdf

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään yksityiskohtaisempaan YVA-selostusvaiheeseen.

Kaivosilta pidettiin Ranuan yrittäjille 14.3.2013

Ranuan yrittäjäyhdistys järjesti yhdessä Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Pohjolan Osuuspankin kanssa yrittäjien kaivosillan Ranualla 14.3. 2013 Kiireen Raja leipomo-kahvilassa.

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron Ranuan vastavalittu kunnanjohtaja Sirpa Hakala, Pohjolan Osuuspankin Ranuan konttorinjohtaja Jukka Vaara, Rovaniemen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälä, Pöyryn suunnittelupäällikkö Jari Laitakari  (sosiaalisten vaikutusten arviointitilanne), ympäristöpäällikkö Erkki Kantola Gold Fields Arctic Platinumista (kaivoshankkeen eteneminen) sekä yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo Rovaniemen Kehitys Oy:stä (kaivostoimintaan liittyvät yritysverkostot). Puhetta johti Ranuan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jari Kelahaara.

Kaivosillassa oli paikalla n. 40 asiasta kiinnostunutta henkilöä, pääasiassa ranualaisten yritysten edustajia. Tilaisuudessa käytiin hyvää ja asiallista keskustelua kaivoshankkeen näkymistä. Paikalliseen yrityselämään kytkeytyneet henkilöt näyttävät suhtautuvan hyvin myönteisesti tulevaan kaivoshankkeeseen ja varautuvat jo omissa suunnitelmissaan kaivoksen mahdolliseen tuloon. Odotukset ovat positiiviset. Yleisö esitti kysymyksiä mm. materiaalikuljetuksiin ja kaivoksilla käytettäviin kemikaaleihin liittyen.