Aihearkisto: Kaavoitus

Suhangon kaivoshankkeen kaavoitukseen liittyviä tiedotettavia asioita.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotus nähtävillä 20.3.2014 saakka

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotus on MRA (Maankäyttö- ja rakennuslaki) 12 §:n mukaisesti nähtävillä 19.2. – 20.3.2014 Ranuan ja Tervolan kunnanvirastoissa sekä Rovaniemen kaupungin Palvelupiste Osviitassa ja Lapin liiton virastossa. Lisäksi kaavaehdotus on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla, osoite: http://www.lappi.fi/lapinliitto

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa 27.2.2014 klo 18.00 Ranuan eläinpuiston kokoustilassa, osoite Rovaniementie 29, Ranua.

Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 20.3.2014 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen aineistot löytyvät tämän linkin kautta:

http://www.lappi.fi/lapinliitto/suhangon-kaivoshankkeen-vaihemaakuntakaava

Tiedote  linkistä : http://www.lappi.fi/lapinliitto/ajankohtaista/sisalto/-/view/372222

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan yleisötilaisuus

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Ranuan eläinpuiston kokoustilassa torstaina 27.2.2014 klo 18.00, Rovaniementie 29, Ranua

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on nähtävissä oheisten liitteiden kautta.  Oheisista linkeistä pääsee myös esittelykalvosarjaan, joka on esitetty yleisötilaisuuksissa 3.12. , 4.12. ja 10.12.2013.

Valmisteluaineisto on nähtävillä 8.1.2014 saakka MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti:

  • Ranuan kunnanvirastossa
  • Tervolan kunnanvirastossa
  • Rovaniemen kaupungin Palvelupiste Osviitassa
  • Lapin liiton virastossa
  • Lapin liiton kotisivulla www.lapinliitto.fi

Kirjalliset mielipiteet voi jättää 8.1.2014 mennessä osoitteeseen:

Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi

juha.piisila@lapinliitto.fi

Suhanko_MKK_luonnos_yleisot

Suhanko_MKK_081113

Suhanko_MKK_yhd_081113

Suh_MKKselostus_luon081113

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Lapin liiton hallitus päätti 11.3.2013 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti seuraavien maakuntakaavojen vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville. Kuulutus vireilletulosta ja linkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (päivitetty 2.5.2013).

Lapin liiton hallitus on 22.10.2012 päättänyt Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Suhangon vaihemaakuntakaava koskee Suhangon kaivoshankkeen vaatimia muutoksia maakuntakaavoihin Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueella. Maakuntakaava laaditaan vaihekaavana eli kaavassa käsitellään lähtökohtaisesti vain Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvät asiat.

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- arviointisuunnitelma luettavissa tiedostona ohessa:

Vaihemaakuntakaava_OAS

Maakuntakaavojen sisältöä käsittelevät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa, os. Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi ja alueen kunnissa sekä Lapin liiton kotisivulla, http://www.lapinliitto.fi.

Suhanko OAS linkki:

http://www.lapinliitto.fi/suhangon-kaivoshankkeen-vaihemaakuntakaava