Aihearkisto: Luokittelematon

STUK:lta radiologisen perusselvityksen väliraportti

Säteilyturvakeskus STUK on laatinut Suhangon kaivoshankkeen radiologisen perustilaselvityksen väliraportin

Tiivistelmä

Gold Fields Arctic Platinium Oy selvittää Suhangon kaivoksen avaamista Ranuan kunnan alueella.  Kaivoksen päätuotteita ovat palladium, platina, kulta, nikkeli ja kupari.

Säteilyturvakeskus (STUK) on laatinut radiologisesta perusselvityksestä raportin. Säteilyturvakeskus (STUK) käynnisti radiologisen perustilaselvityksen vuoden 2013 alussa ja se jatkuu vuoden 2013 aikana vielä uusilla näytteenotoilla ja analyyseilla. STUK tekee perustilaselvityksen palveluhankkeena.

Radiologisessa perustilaselvityksessä kerättiin erilaisia ympäristönäytteitä kuten joki- ja järvivesinäytteitä, sedimenttinäytteitä, marjoja, vesikasveja, poron- ja hirvenlihaa sekä kaloja. Näytteistä analysoitiin luonnon radioaktiivisista aineista uraanin, radiumin, lyijy ja polonium aktiivisuuspitoisuudet.

Suhangon alueen malmin ja moreenin uraanipitoisuus on pieni eikä uraania ole suunniteltu otettavan talteen. Alueelta kerättyjen ympäristönäytteiden tulosten perusteella voidaan todeta, että alueella ja sen ympäristössä radioaktiivisuuspitoisuudet ovat tyypillistä ympäristössä esiintyvää tasoa. Alueella olevia luonnontuotteita kuten marjoja, kaloja ja riistaa voidaan käyttää normaaliin tapaan.

Tämä on radiologisen perustilaselvityksen ensimmäinen väliraportti. Tässä raportissa esitetyt johtopäätökset voivat muuttua, kun selvitykseen liittyvät kaikki näytteenotot ja näytteiden analysoinnit saadaan tehtyä.

Raportin laatijat: Dina Solatie, Ari Leppänen ja Pia Vesterbacka
Näytteenotto: Antti Kallio, Hannele Koukkula ja Kari Huusela
Gammamittaukset: Ari Leppänen
Uraani- ja radontulokset: Tarja Heikkinen
Lyijy- ja poloniumtulokset: Tiina Rasilainen
Kartta: Jarkko Ylipieti

Tarkastaja: Tarja K. Ikäheimonen

Suhangon_kaivoshankkeen_ympäristön_radiologinen_perustilaselvitys_väliraportti_final