Avainsana-arkisto: asiakirja

Suhangon voimalinjan YVA

Samanaikaisesti muun ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa on meneillään Suhangon voimalinjan YVA. Voimalinjan YVA-ohjelma on toimitettu yhteysviranomaiselle Lapin ELY-keskukselle tammikuussa 2013. Voimalinjan YVA-ohjelma on julkisesti kuulutettu. YVA-ohjelmaan liittyvät yleisötilaisuudet on pidetty samanaikaisesti muiden YVA-tilaisuuksien kanssa helmikuun 2013 alussa Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä. Voimalinjan YVA_ohjelmaan liittyviä kommentteja ja lausuntoja voi toimittaa Lapin ELY-keskukseen, mieluiten kirjallisina, 18.3.2013 mennessä.

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa1

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa2

YVA-ohjelma

Suhangon_kaivos_YVA-ohjelma_191212_valmis_kok

Suhanko_GS_YVA-ohjelma_191212_valmis_liitteet

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on 18.4.2013 antanut lausunnon Suhangon kaivoshankkeen YVA ohjelmasta. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta: Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf