Avainsana-arkisto: Gold Fields

Yhteystietoja

Toiminnanharjoittajan yhteystiedot:

Gold Fields Arctic Platinum Oy, Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi

 • Services Manager Juha Rissanen; puh. 0408446671; juha.rissanen(at)gfexpl.com

* * * * * * * * * *

YVA-konsultti: Pöyry Finland Oy

 • YVA projektipäällikkö Titta Anttila; puh. 0103328285; titta.anttila(at)poyry.com
 • Voimalinja YVA projektipäällikkö Markku Nissi; puh. 0103328345; markku.niss(at)poyry.com

SVA-konsultti: Pöyry Finland Oy

 • Kalle Reinikainen; puh. 0103328372; kalle.reinikainen(at)poyry.com
 • Jari Laitakari; puh. 0103328303; jari.laitakari(at)poyry.com
 • Ville Koskimäki; puh. 0103328438; ville.koskimaki(at)poyry.com

Suhangon kaivoshankkeen edistäminen jatkuu

Kaivosyhtiö tiedottaa, syyskuu2013:

Suhangon kaivoshankkeen hanketoimija Gold Fields on etsimässä Arctic Platinum kaivosprojektille kumppania tai toista omistajaa.  Hankkeen eteenpäin vieminen ei ole kuitenkaan pysähtynyt. Yhtiö on sitoutunut mm. toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaivosalueen vaihemaakuntakaavan loppuun viemiseen.  YVA-menettelyn selostusosuus eli toinen päävaihe valmistuu syksyn aikana. Lokakuussa YVA-materiaali siirtyy viranomaiskäsittelyyn. Vaihemaakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto arvion mukaan toukokuussa 2014.

Kaivoshankkeen nykytilanteen esittely

 • Toiminnanharjoittaja Gold Fields Arctic Platinum Oy on Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7.
 • GFAP:n omistaa täysin Gold Fields Limited, joka lukeutuu maailman suurimpiin kullantuottajiin.
 • Gold Fields Limited on listautunut  Johannesburgin, New Yorkin, Dubain Nasdaq, Euronextin ja Sveitsin pörsseissä.
 • Toiminta konsernilla on maailmanlaajuista: kuusi toimivaa kaivosta kolmen eri mantereen alueella.
 • Gold Fieldsillä on vankka tuotantoprofiili; laskennallinen vuosituotanto 2,1 miljoonaa kultaekvivalenttiunssia (= 65 tonnia kultaa).
 • Tuotannon perustana ovat kullantuotantoalan laadukkaimpiin lukeutuvat mineraalivarat.
 • Gold Fieldsillä on vankat kasvunäkymät, mukaan lukien kuusi pitkälle edennyttä malminetsintäprojektia.
 • GFAP on Suhanko -projektin kaivosoikeuksien ja alueille myönnettyjen lupien haltija.
 • Päämääränä on taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan kehittäminen Suhangon mineraaliesiintymien pohjalta.
 • Toteutuessaan Suhangon kaivos olisi huomattava platinametallien tuottaja Euroopassa.

Kaivoshanke on käynnistetty 2000-luvun alussa. Nykyiselle kaivospiirille myönnettiin ympäristölupa 2005 ja lainvoiman se sai 2008. Tuotantoa kaivospiirin alueella ei ole käynnistetty. Gold Fields Arctic Platinum on tekemässä parhaillaan uutta alustavaa toteutettavuustutkimusta nykyisen kaivospiirin alueella sekä selvitysten alla olevalla laajennusalueella. Alue sijaitsee enimmäkseen Ranuan kunnan alueella, mutta osia siitä on Rovaniemen ja Tervolan alueella.

Tämän hetken arvion mukaan lopullinen toteutettavuustutkimus käynnistyisi 2013 alussa ja saataisiin päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Sen jälkeen yhtiö voisi tehdä varsinaisen investointipäätöksen vuoden 2014 aikana. Kaivoksen rakentaminen kestää normaalisti noin kolme vuotta, joten kaivostoiminta voitaisiin aloittaa Suhangossa vuoden 2017 aikana.

logo-gfap-uusin.jpg