Avainsana-arkisto: kaavoitus

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto

Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on nähtävissä oheisten liitteiden kautta.  Oheisista linkeistä pääsee myös esittelykalvosarjaan, joka on esitetty yleisötilaisuuksissa 3.12. , 4.12. ja 10.12.2013.

Valmisteluaineisto on nähtävillä 8.1.2014 saakka MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti:

  • Ranuan kunnanvirastossa
  • Tervolan kunnanvirastossa
  • Rovaniemen kaupungin Palvelupiste Osviitassa
  • Lapin liiton virastossa
  • Lapin liiton kotisivulla www.lapinliitto.fi

Kirjalliset mielipiteet voi jättää 8.1.2014 mennessä osoitteeseen:

Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi

juha.piisila@lapinliitto.fi

Suhanko_MKK_luonnos_yleisot

Suhanko_MKK_081113

Suhanko_MKK_yhd_081113

Suh_MKKselostus_luon081113

Suhangon kaivoshankkeen edistäminen jatkuu

Kaivosyhtiö tiedottaa, syyskuu2013:

Suhangon kaivoshankkeen hanketoimija Gold Fields on etsimässä Arctic Platinum kaivosprojektille kumppania tai toista omistajaa.  Hankkeen eteenpäin vieminen ei ole kuitenkaan pysähtynyt. Yhtiö on sitoutunut mm. toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaivosalueen vaihemaakuntakaavan loppuun viemiseen.  YVA-menettelyn selostusosuus eli toinen päävaihe valmistuu syksyn aikana. Lokakuussa YVA-materiaali siirtyy viranomaiskäsittelyyn. Vaihemaakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto arvion mukaan toukokuussa 2014.