Avainsana-arkisto: Suhanko

Suhangon kaivoshankkeen tiedonantotilaisuus

Keskiviikkona 14.1.2015 klo 18 alkaen Portimon kyläseuran talolla

Avoin tilaisuus on tarkoitettu maanomistajille, paikallisille asukkaille ja sidosryhmille. Aiheita ovat:

 • Kaivoshankkeen tilanne
 • Suhankoa koskevat suunnitelmat
 • Louhosalueiden kuivatustoimenpiteet
 • Ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelma

Tervetuloa!

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Linkki

Voimajohtohankkeen Petäjäskoski – Konttijärvi ympäristövaikutusten arviointiselostus

Voimajohtohankkeen Petäjäskoski – Konttijärvi ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on julkaissut Petäjäskoski – Konttijärvi 220kV voimalinjahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteineen ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa.

Linkki

Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on julkaissut Suhangon kaivoshankkeen YVA-selostuksen liitteineen ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa.

Kaivoshankkeen nykytilanteen esittely

 • Toiminnanharjoittaja Gold Fields Arctic Platinum Oy on Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7.
 • GFAP:n omistaa täysin Gold Fields Limited, joka lukeutuu maailman suurimpiin kullantuottajiin.
 • Gold Fields Limited on listautunut  Johannesburgin, New Yorkin, Dubain Nasdaq, Euronextin ja Sveitsin pörsseissä.
 • Toiminta konsernilla on maailmanlaajuista: kuusi toimivaa kaivosta kolmen eri mantereen alueella.
 • Gold Fieldsillä on vankka tuotantoprofiili; laskennallinen vuosituotanto 2,1 miljoonaa kultaekvivalenttiunssia (= 65 tonnia kultaa).
 • Tuotannon perustana ovat kullantuotantoalan laadukkaimpiin lukeutuvat mineraalivarat.
 • Gold Fieldsillä on vankat kasvunäkymät, mukaan lukien kuusi pitkälle edennyttä malminetsintäprojektia.
 • GFAP on Suhanko -projektin kaivosoikeuksien ja alueille myönnettyjen lupien haltija.
 • Päämääränä on taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan kehittäminen Suhangon mineraaliesiintymien pohjalta.
 • Toteutuessaan Suhangon kaivos olisi huomattava platinametallien tuottaja Euroopassa.

Kaivoshanke on käynnistetty 2000-luvun alussa. Nykyiselle kaivospiirille myönnettiin ympäristölupa 2005 ja lainvoiman se sai 2008. Tuotantoa kaivospiirin alueella ei ole käynnistetty. Gold Fields Arctic Platinum on tekemässä parhaillaan uutta alustavaa toteutettavuustutkimusta nykyisen kaivospiirin alueella sekä selvitysten alla olevalla laajennusalueella. Alue sijaitsee enimmäkseen Ranuan kunnan alueella, mutta osia siitä on Rovaniemen ja Tervolan alueella.

Tämän hetken arvion mukaan lopullinen toteutettavuustutkimus käynnistyisi 2013 alussa ja saataisiin päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Sen jälkeen yhtiö voisi tehdä varsinaisen investointipäätöksen vuoden 2014 aikana. Kaivoksen rakentaminen kestää normaalisti noin kolme vuotta, joten kaivostoiminta voitaisiin aloittaa Suhangossa vuoden 2017 aikana.

logo-gfap-uusin.jpg

YVA-ohjelma

Suhangon_kaivos_YVA-ohjelma_191212_valmis_kok

Suhanko_GS_YVA-ohjelma_191212_valmis_liitteet

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on 18.4.2013 antanut lausunnon Suhangon kaivoshankkeen YVA ohjelmasta. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta: Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf

Kuva

Suhangon kaivoshankkeen sijainti kartalla

"Suhanko