Avainsana-arkisto: SVA

Suhangon kaivoshankkeen yleisötilaisuus Tervolassa 20.5.2013

Avoin yleisötilaisuus pidettiin Tervolassa valtuustosalissa 20.5.2013 klo 18 alkaen.

Tilaisuudessa esiteltiin kaivoshankkeen nykytilaa sekä keskusteltiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnista Tervolan kannalta. Paikalla olivat kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy:n sekä YVA- / SVA-konsultin Pöyryn edustajat, joille sai esittää kysymyksiä Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen.

Samana iltana informoitiin Tervolan kunnanhallituksen jäseniä hankkeen etenemisestä. Yleisötilaisuuden esitykset ovat nähtävissä alla olevien linkkien kautta:

Yleisötilaisuus_Tervola_200513_GF

Tervola_Yleisötilaisuus_20-5-2013_Pöyry

Suhangon lähialueen asukkaiden ja maanomistajien kysely

Tämä Suhangon kaivoshankkeen osallisille kohdistettu kysely on osa sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA) parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on edennyt siihen vaiheeseen, että osallisilta kootun tiedon ja palautteen perusteella on arvioitu eri vaikutusten voimakkuutta sekä osallisryhmien valmiutta vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin. Tässä kyselyssä on keskeisimmät vaikutukset koottu merkittävyyden kannalta vastaajille pohjaksi. Värimerkinnät tarkoittavat:keltainen = vaikutuksiin voidaan sopeutua; oranssi = yhteensovituksessa joitakin haasteita; punainen = vaikeasti yhteensovitettavat asiat. Sinisen eri sävyt kuvaavat positiivisia vaikutuksia.

Antamanne tieto on tärkeää hankkeen hyvän suunnittelun mahdollistamiseksi. Vastauksenne käsitellään Pöyryn asiantuntijoiden toimesta luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki asiat tulee huomioitua. Toivomme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 19.4.2013.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Pöyry Finland Oy, Kalle Reinikainen puh. 010 33 28372 sekä Jari Laitakari          puh. 010 33 28303. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at)poyry.com

Vastauslinkki  Webropol-kyselyohjelmassa toteutettavaan kyselyyn: http://bit.ly/XtVMQY

Huomioitavia ajankohtia

pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013

Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyvä pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013 kun ympäristövaikutusten arvioinnin selvitystulokset ovat valmistuneet.

Yleisötilaisuus tervolassa toukokuussa 2013

Suhangon kaivoshankeeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Tervolassa toukokuussa 2013. Alustava ajankohta on 20.5. Tarkempi ajankohta sekä paikka tiedotetaan lähemmin näillä sidosryhmäsivuilla.

YVA-menettelyn aikatauluja

Lausuntoja ja kommentteja YVA-ohjelmista on jätetty Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon kirjallisina 18.3.2013 mennessä.

Lapin ELY-keskus koostaa lausunnon YVA-ohjelmasta keväällä 2013. Lausunnossa otetaan kantaa esimerkiksi käytettyihin arviointimenettelyihin ja mahdollisia lisäselvityksiä edellyttäviin seikkoihin. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään YVA-selostusvaiheeseen.

Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään YVA:n tulokset. Sen pitää sisältää muun muassa tietoja hankkeen ominaisuuksista (tuotantomäärät, liikenne jne), sen suhteesta esimerkiksi maankäytön suunnitelmiin, arviointimenettelyn kulusta sekä eri vaihtoehtojen ja niiden ympäristövaikutusten vertailua. Arviointiselostuksen on määrä valmistua syksyllä 2013.