Avainsana-arkisto: Voimalinja

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Linkki

Voimajohtohankkeen Petäjäskoski – Konttijärvi ympäristövaikutusten arviointiselostus

Voimajohtohankkeen Petäjäskoski – Konttijärvi ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on julkaissut Petäjäskoski – Konttijärvi 220kV voimalinjahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteineen ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa.

Suhangon voimalinjan YVA

Samanaikaisesti muun ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa on meneillään Suhangon voimalinjan YVA. Voimalinjan YVA-ohjelma on toimitettu yhteysviranomaiselle Lapin ELY-keskukselle tammikuussa 2013. Voimalinjan YVA-ohjelma on julkisesti kuulutettu. YVA-ohjelmaan liittyvät yleisötilaisuudet on pidetty samanaikaisesti muiden YVA-tilaisuuksien kanssa helmikuun 2013 alussa Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä. Voimalinjan YVA_ohjelmaan liittyviä kommentteja ja lausuntoja voi toimittaa Lapin ELY-keskukseen, mieluiten kirjallisina, 18.3.2013 mennessä.

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa1

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa2