Avainsana-arkisto: YVA

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Linkki

Voimajohtohankkeen Petäjäskoski – Konttijärvi ympäristövaikutusten arviointiselostus

Voimajohtohankkeen Petäjäskoski – Konttijärvi ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on julkaissut Petäjäskoski – Konttijärvi 220kV voimalinjahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteineen ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa.

Linkki

Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on julkaissut Suhangon kaivoshankkeen YVA-selostuksen liitteineen ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa.

Suhangon kaivoshankkeen edistäminen jatkuu

Kaivosyhtiö tiedottaa, syyskuu2013:

Suhangon kaivoshankkeen hanketoimija Gold Fields on etsimässä Arctic Platinum kaivosprojektille kumppania tai toista omistajaa.  Hankkeen eteenpäin vieminen ei ole kuitenkaan pysähtynyt. Yhtiö on sitoutunut mm. toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaivosalueen vaihemaakuntakaavan loppuun viemiseen.  YVA-menettelyn selostusosuus eli toinen päävaihe valmistuu syksyn aikana. Lokakuussa YVA-materiaali siirtyy viranomaiskäsittelyyn. Vaihemaakuntakaavan hyväksyy Lapin liiton valtuusto arvion mukaan toukokuussa 2014.

Suhangon kaivoshankkeen yleisötilaisuus Tervolassa 20.5.2013

Avoin yleisötilaisuus pidettiin Tervolassa valtuustosalissa 20.5.2013 klo 18 alkaen.

Tilaisuudessa esiteltiin kaivoshankkeen nykytilaa sekä keskusteltiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnista Tervolan kannalta. Paikalla olivat kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy:n sekä YVA- / SVA-konsultin Pöyryn edustajat, joille sai esittää kysymyksiä Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen.

Samana iltana informoitiin Tervolan kunnanhallituksen jäseniä hankkeen etenemisestä. Yleisötilaisuuden esitykset ovat nähtävissä alla olevien linkkien kautta:

Yleisötilaisuus_Tervola_200513_GF

Tervola_Yleisötilaisuus_20-5-2013_Pöyry

Lapin ELY-keskuksen lausunto Suhangon kaivoshankkeen YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomainen, Lapin ELY-keskus on julkaissut lausunnon YVA-ohjelmasta 18.4.2013. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta:

Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf

ELY-keskuksen lausunnon liite: Liite 1.pdf

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään yksityiskohtaisempaan YVA-selostusvaiheeseen.

Suhangon voimalinjan YVA

Samanaikaisesti muun ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa on meneillään Suhangon voimalinjan YVA. Voimalinjan YVA-ohjelma on toimitettu yhteysviranomaiselle Lapin ELY-keskukselle tammikuussa 2013. Voimalinjan YVA-ohjelma on julkisesti kuulutettu. YVA-ohjelmaan liittyvät yleisötilaisuudet on pidetty samanaikaisesti muiden YVA-tilaisuuksien kanssa helmikuun 2013 alussa Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä. Voimalinjan YVA_ohjelmaan liittyviä kommentteja ja lausuntoja voi toimittaa Lapin ELY-keskukseen, mieluiten kirjallisina, 18.3.2013 mennessä.

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa1

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa2

Ajankohtaista ympäristövaikutusten arvioinnista

Yhtäaikaisesti toteutettavuusselvityksen kanssa on lähdössä käyntiin useita prosesseja, joihin kaikkiin liittyy sidosryhmien osallistuminen. Osallistaminen tapahtuu sekä lainsäädännön että Gold Fieldsin toimintaperiaatteiden perusteella. Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu avoin vuorovaikutus sekä kaivoksen vaikutusalueen ihmisten mielipiteiden huomioiminen.

Yhtäaikaisesti on menossa koko tulevan kaivostoiminta-alueen YVA-prosessi, voimalinjan YVA-prosessi sekä vaihemaakuntakaavan tarkistus. Myöhemmin käynnistyvät tarkentavat kaavavaiheet. Sosiaalisten vaikutusten arviointi kuuluu osana YVA-prosessiin.

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään hyvin laajana. Perusselvitykset on aloitettu keväällä 2012. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on määrä valmistua vuoden 2012 aikana ja varsinainen ympäristövaikutusten arviointiselostus vuoden 2013 aikana. Viranomaisten lausunto YVA-selostuksesta on odotettavissa vuoden 2014 alussa.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii YVA-prosessien yhteysviranomaisena.

Huomioitavia ajankohtia

pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013

Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyvä pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013 kun ympäristövaikutusten arvioinnin selvitystulokset ovat valmistuneet.

Yleisötilaisuus tervolassa toukokuussa 2013

Suhangon kaivoshankeeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Tervolassa toukokuussa 2013. Alustava ajankohta on 20.5. Tarkempi ajankohta sekä paikka tiedotetaan lähemmin näillä sidosryhmäsivuilla.

YVA-menettelyn aikatauluja

Lausuntoja ja kommentteja YVA-ohjelmista on jätetty Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon kirjallisina 18.3.2013 mennessä.

Lapin ELY-keskus koostaa lausunnon YVA-ohjelmasta keväällä 2013. Lausunnossa otetaan kantaa esimerkiksi käytettyihin arviointimenettelyihin ja mahdollisia lisäselvityksiä edellyttäviin seikkoihin. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään YVA-selostusvaiheeseen.

Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään YVA:n tulokset. Sen pitää sisältää muun muassa tietoja hankkeen ominaisuuksista (tuotantomäärät, liikenne jne), sen suhteesta esimerkiksi maankäytön suunnitelmiin, arviointimenettelyn kulusta sekä eri vaihtoehtojen ja niiden ympäristövaikutusten vertailua. Arviointiselostuksen on määrä valmistua syksyllä 2013.